Hradozámecká noc na Bezdězu

Večerní zážitek na hoře Bez...děz...

1/ Prohlídka s průvodcem, aneb jak vznikl velký a malý Bezděz, kam se ztratil klášterní poklad a kde je tajná chodba?

2/ Gotická kaple nasvícená jen svíčkami

3/ Večerní rozhledy z Velké věže

4/ Děti mohou hledat Poklad kralevice Václava (po zakoupení hrací karty a označení 8 symbolů získají odměnu)

 

Průvodce bude v tento večer v dobovém kostýmu.

 

Začátek prohlídky 18,30 a 19,30

 

Navíc si můžete poslechnout některé z pověstí Bezdězu:

 

O vzniku Bezdězu: „Tak se čert s mlynářem domluvili, že své kopce navrší v lese za jezerem a hned se dali do díla. Mlynář nahrnoval hlínu a kamení do zástěry, čert dobýval velké kameny které nosil na ramennou a hlínu tahal v náručí. Oba sypali hromady blízko sebe, aby bylo stále vidět čí kopec je vyšší. Ať se čert namáhal sebe víc jeho hromada byla stále menší než mlynářova, neboť z kouzelné zástěry se vždy vysypalo mnohem víc země a kamení než mohl čert pobrat.“

O založení Máchova jezera: „Pohled na utěšený kraj i slova pastýřovy písně přivedly vladaře Karla IV. na myšlenku, která ho zaujala. Zavolal k sobě bezdězského purkrabího rytíře pana Oldřicha Tistu, a pravil mu. "Oldřichu, přikazuji ti, aby tu rybníkáři do roka rybník založili, neboť toto místo je pro něj jako stvořeno !“

Čertova věž na Bezdězu: „Stavitel hradu chtěl s čertem vyjít po dobrém, neboť se bál, že by jinak čert jeho dílo zmařil. A tak se čert pustil do stavby věže. Ze široka daleka sem přinášel nejtvrdší kameny, do malty přidával množství slepičích vajec. Při stavbě mu pomáhali starší čerti i mladí čertíci. Lidé bydlící v podhradí často vídali na cimbuří věže rohaté hlavy čertů i drobné postavičky...“

Bezdězský poklad a Prušáci: „Na hradě byl tehdy usídlen mnišský řád Benediktinů. Jeho převor se obával pruských vojsk a zejména toho, že by jim mohl padnout do rukou klášterní poklad. Aby tomu předešel, nechal uložit poklad do pevných beden, které mniši ukryli do velikých hranic dříví na nádvoří.“

Podzemní chodba z Bezdězu do Bělé: „O Bezdězu vypráví stará pověst, že z hradu vedla podzemní chodba až do Bělé kde končila ve sklepě domu čp. 27.   V březnu roku 1402 zajal Zikmund král Uherský svého bratra a krále Českého Václava IV. A kázal ho vsadit do věže pražského hradu. Pak vytáhl s mocným vojskem proti markrabí moravskému Prokopovi, který stál věrně při Václavu IV. A zdržoval se tehdy na pevném královském hradu Bezdězi.“