Hradozámecká noc na Sychrově – Mezi dvěma lvy

Co spojuje Čechy a Skoty? Kdy a jak se naše dějiny prolnuly a jaký to mělo vliv na české země nebo naopak na Skotsko? Od dob Římské říše až do 21. století se událo mnohé. Pokud se chcete dozvědět víc, přijďte na přednášku, která se uskuteční v Alainově sále Bertina křídla zámku.

Vzhledem k akci Skotské hry, která bude v areálu probíhat, doporučujeme včasný příjezd, počet parkovacích míst je velmi omezen.