Podvečerní procházka po zámku Lemberk

Kostýmované prohlídky zámku v netradičním čase při svitu loučí a svíček.

Možnost večerního výstupu na středověkou věž.

Časy jednotlivých prohlídek: 18.00; 19.00; 20.00 a 21.00 hodin.