Skočit na obsah

Trosky a okolí


Zřícenina hradu Trosky

Rezervujte ubytování na tel.:
+420 412 554 286
Rezervace ubytování online.

Přírodní rezervace

Přírodní památky

Zajímavosti

Tipy

Víte že…

Víte, že se do Máchova kraje můžete vydat na kole a ještě si při tom zasoutěžit? Každoročně se zde koná cyklistický závod Author 50 Bezděz. Vypsáno je vždy mnoho kategorií, takže šanci zúčastnit se a vyhrát má opravdu každý závodník.
Historie hradu Trosky

Hrad Trosky Začátky historie hradu se datují na konec 14. století. Někdy okolo roku 1380 zde byla započata stavba. Rozložení terénu se dvěma homolovitými skalními kužely rozhodlo o způsobu stavby. Na skalních vrcholech byly vybudovány dvě věže. Na nižším byla postavena pětiboká věž (relativní výška 47 metrů), pro kterou se později vžilo pojmenování Baba. Na vyšším a štíhlejším vrcholu byla vztyčena čtyřboká věž Panna (relativní výška 57 metrů). Mezi věžemi byl pak založen vnitřní hrad.

Majetek zakladatele hradu Čeňka z Vartenberka připadl po jeho smrti králi Václavu IV. Od krále pak celé panství získal v roce 1398 Ota z Berkova a po něm ho zdědil syn Ota z Berkova mladší. Jeho zarytý katolicismus na něj přivolal hněv husitských vojsk, která hrad v roce 1424 oblehla. Hrad však zůstal nedobit.

Hrad Trosky V roce 1438 se Trosky staly kořistí Kryštofa Šofa a jeho druha Švejcara, kteří zajali Otu z Berkova mladšího. Tato loupeživá dvojice byla postrachem celého kraje. V roce 1440 se východočeský zemský správce pokusil hrad obsadit a ukončit tak jejich řádění. Hrad však zůstal znovu nepokořen. Syn Oty z Berkova mladšího Jan hrad Trosky v roce 1455 prodal majiteli sousedního panství Kost. Od té doby význam hradu Trosky už jen upadal. V roce 1469 byl dobit královským vojskem. Několikrát potom ještě změnil majitele a stal se spíše hospodářským střediskem oblasti. Za třicetileté války stál hrad opuštěný a zpustlý.

Romantismus 19. století znovuobjevil krásu této zříceniny. Hrad a jeho okolí se staly inspirací pro malíře a básníky. V roce 1821 prodali Valdštejnové zříceninu Janu Lexovi z Ahrentalu.V roce 1928 se hrad stal majetkem Klubu českých turistů a dnes je ve správě Památkového ústavu v Pardubicích.