Skočit na obsah

Trosky a okolí


Zřícenina hradu Trosky

Rezervujte ubytování na tel.:
+420 412 554 286
Rezervace ubytování online.

Přírodní rezervace

Přírodní památky

Zajímavosti

Tipy

Víte že…

Víte, odkud pochází monstrózní lustr v kostele sv. Jiljí v městečku Vlašim? Skvostná svítilna původně ozařovala palác na Valdštejnském náměstí v Praze.
Přírodní památka Libuňka

Výměra: 4,44ha
Ustanoveno: 1998
Nadmořská výška: 264 – 276m.n.m.

Libuňka Přírodní památka Libuňka se nachází jižně od vlakové zastávky Borek pod Troskami, vyjdete-li po modré turistické značce směrem na Trosky, v meandrujícím toku potoka Libuňky, kterou modrá značka křižuje po několika stech metrech.

Zachovalo se zde přirozené koryto s přilehlými nivními loukami, které se pravidelně při záplavách zavodňují. Nejcennější část se zachovala právě mezi obcemi Borek pod Troskami a Ktová. Podrost údolních olšin na přirozených březích hlubokého koryta je chudší, částečně zaplavený polním plevelem. Roste zde 131 druhů vyšších rostlin, které nejsou zvlášť chráněny. Jilm je tu zastoupen ve třech druzích, Libuňkajilm horský, jilm vaz, jilm habrolistý.

Na malém území se zachovaly příhodné podmínky pro život 46 druhů obratlovců. Z nich jsou čtyři zvláště chráněny. Hnízdí zde 27 druhů ptáků a další druhy se zde zdržují příležitostně. Typicky zastoupenými druhy jsou ledňáček říční, skorec vodní, střízlík obecný, cvrčilka říční, konipas horský.

Území které si zachovalo svůj původní charakter a odolalo melioračním zásahům v 50. letech 20. století, naznačuje bohatost a krásu místního přírodního bohatství.