Pokyny pro návštěvníky

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

1) Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.

2) Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v areálu památkového objektu (zahrada, park, hrad, zámek apod.) v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

3) Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

4) Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

5) Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

6) Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení, před výdejními automaty a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.

7) Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

8) Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

9) Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v  opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu bez nároku na vrácení vstupného.